دوچرخه سواری چقدر مهم است

- Sep 02, 2020-

قبل از رفتن به دوچرخه سواری استروئیدها ، مهم است که شما باید درک کنید که در واقع دوچرخه سواری چیست و چگونه می تواند به شما در رسیدن به اهداف خود کمک کند. دوچرخه سواری شامل استفاده از استروئید برای مدتی ، مکث برای مدتی و سپس ادامه است. اکثر مصرف کنندگان استروئید آنها را معمولاً در حدود 6 تا 16 هفته مصرف می کنند سپس در دو هفته بعد یا دوز کم یا حتی بدون استروئید مصرف می کنند. دلایل مختلفی وجود دارد که چرا کاربران ، به طور خاص ورزشکاران ، استروئیدها را دوچرخه سواری می کنند. برخی از این دلایل عبارتند از:

هدف اصلی این ورزشکاران این است که در طول مسابقات عملکرد بالایی داشته باشند ، بنابراین این راهی برای اطمینان از اینکه مزایا در زمان مناسب به دست می آیند و هدر نمی روند.

این روشی است برای اطمینان از اینکه آنها به راحتی توسط مقامات ورزشی قابل تشخیص نیستند زیرا اکثر این استروئیدها غیرقانونی هستند و شناسایی آنها منجر به رد صلاحیت خودکار می شود.

دوچرخه سواری همچنین روشی است برای اطمینان از اینکه اثرات سوverse استروئیدها بسیار کم شده و سلامتی ورزشکار را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

دوچرخه سواری نیز به عنوان راهی مهم برای کاهش رشد تحمل ، که در غیر این صورت ممکن است برای حرفه ورزشکار مخرب باشد ، وجود دارد.


How Important Is Cycling