مقدار و میزان تزریق HMG

- Dec 01, 2020-

دوز HMG بسته به نوع استفاده از فردی به فرد دیگر متفاوت است. استفاده از HMG باید طبق دستور پزشک باشد. در صورت ادامه واکنش های آلرژیک نباید فرد به استفاده از آن ادامه دهد.

تجویز HMG بسته به نسخه پزشک ممکن است تا سه هفته طول بکشد. مقدار مصرف با 150 IU شروع می شود و بسته به قطر فولیکول می تواند پس از سه هفته حفظ یا کاهش یابد. برای مردان ، دوز بستگی به سطح تستوسترون سرم دارد. قبل از خرید HMG برای فروش ، از پزشک مشاوره بگیرید.

75iu 2 بار در هفته و تزریق HMG به چربی بدن در اطراف ناحیه معده. با 1 میلی لیتر آب باکتریواستاتیک یا آب استریل مخلوط کرده و پپتید را با هم در سرنگ مخلوط کرده و با پودر به ویال تزریق کنید. هرگز تکان ندهید ، اما ویال را به آرامی بین انگشتان بچرخانید تا زمانی که تمام پودر حل شود.


HMG injection Dosage and Usage